Erstatning og gebyr

OBS: Det er i øjeblikket ikke muligt at betale via hjemmesiden, betaling skal derfor foregå på biblioteket i betjent tid. Her kan du betale med kontanter eller mobile pay. 
Du kan også betale via appen 'biblioteket'. Læs mere og download den her.

 

Gebyrer ved for sen aflevering

Der betales gebyrer efter følgende satser, hvis lånetiden overskrides:

Overskredet lånetid:Børn 0-14 år:Voksne og unge fra 15 år:
1-7 dage15 kr.25 kr.
8-14 dage30 kr.80 kr.
15-30 dage55 kr.125 kr.
31 dage >110 kr.210 kr.

Det er kun muligt at betale erstatninger og gebyrer ved personligt fremmøde på et af kommunens biblioteker. 
Her kan der betales med MobilePay eller i kontanter.

Overholdes betalingsfristen ikke, overgår regningen til inkasso.

Erstatninger

Ødelagte eller bortkomne materialer erstattes af låneren. Erstatningsprisen vil normalt være materialets aktuelle indkøbspris med et tillæg til indbinding og klargøring af materialet.
Ved flerbindsværker, hvor kun et enkelt bind er bortkommet, kan biblioteket i særlige tilfælde kræve hele værket erstattet.
Bemærk at erstatningspriserne for film og spil kan ligge væsentlig over almindelige handelspriser på grund af udlånsrettigheder.
Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget IT-udstyr i forbindelse med lånte materialer.
Låner kan udelukkes fra at låne, hvis materialer gentagne gange afleveres i beskadiget stand eller slet ikke afleveres.

Stop for lån

Der kan ikke lånes, hvis der skyldes mere end 199 kr.