WiFi

På alle bibliotekerne kan du komme gratis på WiFi uden at oprette en bruger.

Gå ind på oversigt over tilgængelig internet på din mobil eller computer

Vælg WiFi'en "VK-Borger"

WiFi'en tilkobles automatisk din enhed.