Reglement og ordensregler

Reglementet for Vejen Kommunes Biblioteker er godkendt af Byrådet i Vejen kommune.

Ordensreglement

  • § 1 Alkohol må ikke nydes på biblioteket.
  • § 2 Affald må ikke henkastes.
  • § 3 Højlydt afspillet musik, film og stødende adfærd må ikke finde sted.

Brug af det selvbetjente bibliotek

Er du fyldt 15 år og oprettet som låner, kan du logge dig ind på biblioteket i selvbetjent åbningstid.

 

Lånerkort til voksne

Icon Description

Alle kan benytte bibliotekets forskellige tilbud, de digitale tilbud kræver dog, at du bor i kommunen.

Dit sundhedskort bruges som lånerkort.
Hvis du er fyldt 18 år, kan du oprette dig som låner med MitID.
Ethvert lån er personligt, og der kan kun lånes på eget kort.
Ved selvbetjening kræves også en pinkode.
Mister du dit kort, skal du hurtigst muligt meddele det til biblioteket.
Husk at give besked til biblioteket, hvis du ændrer mailadresse eller telefonnummer.

Lånerkort til børn og unge

Icon Description

Alle kan benytte bibliotekets forskellige tilbud, de digitale tilbud kræver dog, at du bor i kommunen.

Børn og unge under 18 år kan få lavet et særligt lånerkort.
Der er 2 måder at oprette barnet på enten ved:

  1. at benytte forældrenes MitID (det kan tage et par dage at blive oprettet på denne måde) eller ved
  2. at forældrene udfylder vores indmeldelsesblanket og afleverer det personligt på biblioteket sammen med barnets sundhedskort. (Du kan enten printe blanketten eller få den udleveret på biblioteket).

Lånetid

Icon Description

Lånetiden er normalt 30 dage, der kan dog være kortere lånetid på enkelte materialer.
Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er reserveret af andre, (gælder ikke kviklån) dog højst 5 gange.

Gebyr og erstatninger

Icon Description

Gebyrer ved for sen aflevering

Der betales gebyrer efter følgende satser, hvis lånetiden overskrides:

Overskredet lånetid:Børn 0-14 år:Voksne og unge fra 15 år:
1-7 dage15 kr.25 kr.
8-14 dage30 kr.80 kr.
15-30 dage55 kr.125 kr.
31 dage >110 kr.210 kr.

Det er kun muligt at betale erstatninger og gebyrer ved personligt fremmøde på et af kommunens biblioteker. 
Her kan der betales med MobilePay eller i kontanter.

Overholdes betalingsfristen ikke, overgår regningen til inkasso.

Bortkomne eller beskadigede materialer

Icon Description

Erstatninger

Ødelagte eller bortkomne materialer erstattes af låneren. Erstatningsprisen vil normalt være materialets aktuelle indkøbspris med et tillæg til indbinding og klargøring af materialet.
Ved flerbindsværker, hvor kun et enkelt bind er bortkommet, kan biblioteket i særlige tilfælde kræve hele værket erstattet.
Bemærk at erstatningspriserne for film og spil kan ligge væsentlig over almindelige handelspriser på grund af udlånsrettigheder.
Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget IT-udstyr i forbindelse med lånte materialer.
Låner kan udelukkes fra at låne, hvis materialer gentagne gange afleveres i beskadiget stand eller slet ikke afleveres.

Stop for lån

Der kan ikke lånes, hvis der skyldes mere end 199 kr.

Ansvar for lånte materialer

Icon Description

Låner hæfter for de lånte materialer, indtil de er afmeldt i biblioteks systemet.

De lånte materialer skal afleveres i samme, pæne stand som ved udlån. Husk at tjekke materialet for skader og at henvende dig til personalet med skadet materiale inden udlån.

Reserveringer og påmindelser

Icon Description

Reserveringer og påmindelser

Vi tilbyder en gratis påmindelse 2-3 dage før lånetidens udløb på mail, hvis mail er oplyst.
Du kan også få en pushbesked på vores Biblioteket-app.

Det er dog stadig dit ansvar at aflevere til tiden, selvom du af én eller anden grund ikke modtager påmindelsen.
Biblioteket udsender en hjemkaldelse, når lånetiden er overskredet med 8 dage og ved aflevering skal gebyret betales, også selv om du evt. ikke har modtaget hjemkaldelsen.

NB: Vi udsender kun én hjemkaldelse.

 

 

Brug af bibliotekets PC´er

Icon Description

Der må ikke ændres i computerens opsætning, og der må ikke installeres programmer.

Bibliotekets computere og trådløse netværk må ikke benyttes i forbindelse med søgning på pornografisk, racistisk eller stærkt voldeligt materiale.  Der må ikke indtages mad og drikke ved pc'erne.

Rygning

Icon Description

Det er ikke tilladt at ryge, bruge e-cigaretter, snus eller nikotinprodukter på bibliotekets matrikel.

Åbningstider

Icon Description

Du kan se åbningstiderne for Vejen Kommunes Biblioteker via dette link

Bibliotekerne er helt lukket juleaftensdag, 1. og 2. juledag, nytårsaftensdag og nytårsdag.
Øvrige helligdage samt åbningstider i skolernes ferier fremgår af hjemmesiden.
1. maj lukkes kl. 12.00 for betjening